สถาปนา มทบ.15 ครบรอบ 10ปี ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กำลังพล

สถาปนา มทบ.15 ครบรอบ 10ปี ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กำลังพล

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 ครบรอบ 10 ปี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก(รอง ผบ.ทบ.) ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่…