กองทัพบก วันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 สถาปนา มทบ.15

สถาปนา มทบ.15 ครบรอบ 10ปี ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กำลังพล

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 ครบรอบ 10 ปี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก(รอง ผบ.ทบ.) ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่…

Home / NEWS / สถาปนา มทบ.15 ครบรอบ 10ปี ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กำลังพล

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 ครบรอบ 10 ปี

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก(รอง ผบ.ทบ.) ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 ครบรอบ 10 ปี โดยมี พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 (ผบ.มทบ.15 ) ให้การต้อนรับ

โดยภายในงานมีอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี ทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลดีเด่น จำนวน 9 นาย มอบเครื่องแบบเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล และเป็นประธาน เปิดห้องฟิตเนต ห้องตัดผม ร้านกาแฟนายดี และร่วมถ่ายรูป

มณฑลทหารบกที่ 15 นามหน่วยเดิมคือ จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2462 ที่บ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีที่ตั้งกองบังคับการร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 45 ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ

และในช่วงระหว่าง ปีพุทธศักราช 2462 จนถึงปีพุทธศักราช 2512 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้เปลี่ยนที่ตั้งหน่วย จำนวน 3 ครั้ง จนกระทั่งปี พุทธศักราช 2513 จึงได้ย้ายมาอยู่ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ ค่ายรามราชนิเวศน์ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จังหวัดทหารบกเพชรบุรี ได้แปรสภาพหน่วยเป็น มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15) โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองทัพภาคที่ 1 ปัจจุบันมี พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ เป็น ผบ.มทย.15 ซึ่งในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ท่านได้มาเป็นผู้นำ มทบ.15 ได้แสดงให้ถึงความเป็นนักพัฒนา และผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้ดำเนินการพัฒนาทั้งทางด้านพุทธศาสนา

โดยดำเนินการ ปรับปรุงอาคารพุทธศาสนาสถาน และบูรณะองค์พระพุทธโสธรใหม่ปรับปรุงศาลพระนครราชฤาชัยใหม่(จัดหาใหม่)แทนของเดินที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่สักการะของกำลังพลทุกคนและประชาชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว จัดสร้างห้องฟิตเนต ใหม่เพื่อรองรับเครื่องออกกำลังกาย ที่กองทัพบกมอบให้ เพื่อให้กำลังพลได้ใช้งานอย่างยั่งยืน และตอบสนองนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา โดยเร็วที่สุด

จัดสร้างห้องตัดผมใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดแตกร้าวเพื่อให้กำลังพลได้ใช้บริการฟรี จัดสร้างร้านกาแฟ(ร้านกาแฟนายดี) และมุมสันทนาการ บริเวณด้านหลังกองบัญชาการฯ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัว

รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่หน่วยรับผิดชอบ เช่น พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)ให้มีความสง่างาม เป็นที่ภาคภูมิใจของประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม และที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (หาดเจ้าสำราญ)พัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว ทั้งห้องพักสะอาด แต่เก่าแบบคลาสสิค และภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นชายหาดขาวสะอาด ห้องพักสะอาด

ทั้งนี้หน่วยใช้ศักยภาพของหน่วย และศักยภาพของหาดเจ้าสำราญอย่างผสมผสาน นับแต่วันที่มีการจัดตั้ง มทบ.15 หรือจังหวัดทหารบกเพชรบุรี เป็นต้นมา หน่วยได้ปฏิบัติภารกิจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 1 อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเสริมความมั่นคง สนับสนุนพลังอำนาจของชาติ

ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการทหาร รวมทั้งแสดงออกถึง ความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

X