DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar โดยหลักสูตรเน้นจัดทำให้เหมาะกับพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ…