นายกฯ เปิดสถานีรถไฟชุมทางจิระ- ขอนแก่น

นายกฯ เปิดสถานีรถไฟชุมทางจิระ- ขอนแก่น

นายกฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้สนคมนาคม เปิดสถานีรถไฟชุมทางจิระ- ขอนแก่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายคมนาคม เพื่อลดต้นทุนการบริหารระบบขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน…