สนทช.แจงแม่น้ำโขงแห้ง เหตุสปป.ลาว- จีนผลิตไฟฟ้า

สนทช.แจงแม่น้ำโขงแห้ง เหตุสปป.ลาว- จีนผลิตไฟฟ้า

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำแล้งในประเทศไทย ว่า สถานการณ์น้ำทั่วประเทศโดยรวมขณะนี้มีอยู่ร้อยละ 47 ซึ่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานจะมีน้ำน้อย เนื่องจากช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมามีการปลูกพืชมากกว่าแผนที่วางไว้ 1.2 ล้านไร่ จึงต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เก็บไว้ใช้ช่วงฤดูฝนจนทำให้น้ำหลังสิ้นสุดฤดูแล้งที่ผ่านมาน้อยกว่าปีก่อนถึง…

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา กระทบต้นลำไย ยืนต้นตายจำนวนมาก

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา กระทบต้นลำไย ยืนต้นตายจำนวนมาก

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะอำเภอภูกามยาว ส่งผลกระทบให้ต้นลำไย ของเกษตรกรเริ่มแห้งเหี่ยวและล้มตายเป็นจำนวนมาก วันที่ 10 พ.ค.2562 เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 34 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…