MONO29 ชวนร่วมบันทึกสถิติโลกสงกรานต์ขอนแก่น ถ.ข้าวเหนียว

MONO29 ชวนร่วมบันทึกสถิติโลกสงกรานต์ขอนแก่น ถ.ข้าวเหนียว

MONO29 ชวนร่วมบันทึกสถิติโลก Guinness World Record สงกรานต์ขอนแก่น 2562 ถ.ข้าวเหนียว วันที่ 13-15 เม.ย.2562 เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับช่อง MONO29 (โมโนทเวนตี้ไนน์)…