Ford รุกขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการคุณภาพทั่วประเทศ

Ford รุกขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการคุณภาพทั่วประเทศ

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จในการขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยในปัจจุบัน ฟอร์ดมีเครือข่ายผู้จำหน่ายรวม 179 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร (One-stop service 4S) ที่มีทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายอะไหล่ และศูนย์บริการตัวถังและสีมาตรฐานระดับโลกของฟอร์ด 51 แห่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ฟอร์ดเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่ รวมถึง 4 แห่ง ได้แก่ ฟอร์ด ฑีฆเจริญ…