ศาลเจ้าปุงเถ่ากงคึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนกราบขอพรตรุษจีน

ศาลเจ้าปุงเถ่ากงคึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนกราบขอพรตรุษจีน

ศาลเจ้าปุงเถ่ากงคึกคักตลอดทั้งคืน ชาวไทยเชื้อสายจีนกราบขอพรตรุษจีน ที่บริเวณศาลเจ้าปุงเถ่ากง ย่านตลาดวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ อายุกว่า 139 ปี ชาวไทยเชื้อสายจีนพาครอบครัวนำเครื่องเซ่นไหว้ ทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้มงคล ไปกราบไหว้เทพเจ้าฟ้าดิน อากงม่า เจ้าแม่กวนอิม…