รับชมวีดิทัศน์เพลงชาติรูปแบบใหม่ เริ่มวันแรกวันนี้

รับชมวีดิทัศน์เพลงชาติรูปแบบใหม่ เริ่มวันแรกวันนี้

เปลี่ยนวีดิทัศน์เพลงชาติรูปแบบใหม่ เริ่มวันแรก 4 พ.ค.นี้ เน้นเนื้อหาของภาพที่แสดงถึงพลัง และความรู้สึกรักชาติแบบสมัยใหม่ วันที่ 3 พ.ค. 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า…