“วิ่งอีกนิดพิชิตเอดส์” พลังประชาชนสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศ

“วิ่งอีกนิดพิชิตเอดส์” พลังประชาชนสู่การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศ

12 มกราคม 2563 มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIDS-Almost Zero Run “วิ่งอีกนิดพิชิตเอดส์” ณ กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยร่วมแสดงพลัง รณรงค์ยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ให้หมดจากประเทศไทยภายในปี 2573…