คำแนะนำ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยง และสถานที่ประกอบต่าง ๆ

คำแนะนำ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยง และสถานที่ประกอบต่าง ๆ

เพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงวิธีการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและคนในครอบครัว ในบทความนี้ขอแนะนำ วิธี ป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า สำหรับผู้ที่ทำอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ และผู้ประกอบการ ที่ต้องเจอกับกลุ่มคนหมู่มาก อาทิ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ร้านอาหาร, มัคคุเทศน์, โรงแรม,…

วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อออกไปทำกิจกรรมเจอคนจำนวนมาก

วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อออกไปทำกิจกรรมเจอคนจำนวนมาก

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วการดำเนินชีวิตประจำวันไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เราควรจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัย – วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า ถ้าต้องออกไปทำกิจกรรมเจอกับคนหมู่มาก ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล “ไวรัสโคโรน่า” หากต้องออกไปทำกิจกรรมพบเจอกับคนหมู่มากในสถานการณ์ต่าง…