วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา

วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อออกไปทำกิจกรรมเจอคนจำนวนมาก

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วการดำเนินชีวิตประจำวันไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เราควรจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัย – วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า ถ้าต้องออกไปทำกิจกรรมเจอกับคนหมู่มาก ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล “ไวรัสโคโรน่า” หากต้องออกไปทำกิจกรรมพบเจอกับคนหมู่มากในสถานการณ์ต่าง…

Home / NEWS / วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อออกไปทำกิจกรรมเจอคนจำนวนมาก

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วการดำเนินชีวิตประจำวันไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เราควรจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัย – วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรน่า

ถ้าต้องออกไปทำกิจกรรมเจอกับคนหมู่มาก ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล “ไวรัสโคโรน่า”

หากต้องออกไปทำกิจกรรมพบเจอกับคนหมู่มากในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ ไปงานสัมนา, ไปงานแต่ง, ไปชุมนุม, ไปงานคอนเสิร์ต ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า) ฯล ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้..

  1. ถ้าป่วย แม้จะมีอาการไม่มาก ไม่ควรออกไปร่วมกิจกรรม
  2. คนที่ไปให้ใส่หน้ากากอนามัย และพกแอลกอฮอล์เจลไปล้างมือ
  3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ, หลอด, ช้อน, ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
  4. อย่าอยู่ในที่แออัด อย่าอยู่ใกล้ผู้มีอาการเสี่ยง
  5. พบเห็นใครมีอาการน่าสงสัย ไอ จาม ผิดปกติ บอกเจ้าหน้าที่ทันที

บทความแนะนำ

X