How to การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดแผลน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้!!

How to การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดแผลน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้!!

อุบัติเหตุจากไฟไหม้มักพบได้อยู่เสมอ ซึ่งบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้อาจทำให้เกิดความพิการหรือมีความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการการปฐมพยาบาลที่ทันท่วงทีจะบรรเทาความรุนแรงของอาการเจ็บปวดลงได้ การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 1. เฉพาะชั้นผิวหนัง มีลักษณะแดงเท่านั้นไม่มีตุ่มพอง อาจบวมเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อน ประคบบริเวณบาดแผล ควรระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นแล้วนำมาวางบนแผล โดยผ้าต้องมีความเย็นอยู่ตลอดเวลา แช่ลงในน้ำเย็นหรือเปิดให้น้ำไหลผ่าน…