ภาษาไพทอน (Python) คืออะไร? ภาษาที่สอนในหนังสือวิทยาการคำนวณ ม.1

ภาษาไพทอน (Python) คืออะไร? ภาษาที่สอนในหนังสือวิทยาการคำนวณ ม.1

เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่รู้จัก ภาษาไพทอน (Python) ว่าคือวิชาอะไร? สอนเกี่ยวกับอะไร? วันนี้ทีนเอ็มไทยจะมาอธิบายให้ทราบกัน ภาษาไพทอนนี้ มีอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ด้วยนะคะ ซึ่งเหมาะสมกับยุคดิจิตัลในปัจจุบันจริงๆ    ภาษาไพทอน…