เช็ครายชื่อ “สถานพยาบาลสัตว์” ทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี 4-12 ส.ค.

เช็ครายชื่อ “สถานพยาบาลสัตว์” ทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี 4-12 ส.ค.

ทางกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย สถานพยาบาลสัตว์ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรม “สัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม” ตามโครงการจัดงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า โครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เปิดสถานพยาบาลสัตว์ของตนเอง…