ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี ทำหมันฟรี วันสัตวแพทย์

เช็ครายชื่อ “สถานพยาบาลสัตว์” ทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี 4-12 ส.ค.

ทางกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย สถานพยาบาลสัตว์ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรม “สัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม” ตามโครงการจัดงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า โครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เปิดสถานพยาบาลสัตว์ของตนเอง…

Home / NEWS / เช็ครายชื่อ “สถานพยาบาลสัตว์” ทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี 4-12 ส.ค.

ทางกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย สถานพยาบาลสัตว์ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรม “สัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม” ตามโครงการจัดงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2562

กรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า โครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เปิดสถานพยาบาลสัตว์ของตนเอง ได้แก่โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เข้าร่วมอาสาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 25,000 ตัว ทำหมันสุนัขและแมว 5,000 ตัว ในช่วงระหว่างวันที่ 4-12 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้เจ้าของสัตว์สามารถพาสุนัขและแมวของท่าน ไปรับบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หรือผ่าตัดทำหมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านท่านที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ

เช็ครายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ที่เข้าร่วมกิจกรรม “สัตวแพทย์ไทยรับใช้สังคม” ตามโครงการจัดงานวันสัตวแพทย์ไทย ประจำปี 2562 มีดังนี้