เหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล – สวนสนาม ‘วันกองทัพไทย’

เหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล – สวนสนาม ‘วันกองทัพไทย’

‘วันกองทัพไทย’ เหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล – สวนสนาม “บิ๊กแดง” ให้โอวาททหารใหม่ เสียสละเพื่อส่วนร่วม วันนี้ (18 ม.ค. 62) ที่ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1…