วันกองทัพไทย

เหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล – สวนสนาม ‘วันกองทัพไทย’

‘วันกองทัพไทย’ เหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล – สวนสนาม “บิ๊กแดง” ให้โอวาททหารใหม่ เสียสละเพื่อส่วนร่วม วันนี้ (18 ม.ค. 62) ที่ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1…

Home / NEWS / เหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล – สวนสนาม ‘วันกองทัพไทย’

‘วันกองทัพไทย’ เหล่าทัพปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล – สวนสนาม “บิ๊กแดง” ให้โอวาททหารใหม่ เสียสละเพื่อส่วนร่วม

วันนี้ (18 ม.ค. 62) ที่ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ภายใน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย

โดยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย นับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องจากเป็น พิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เข้ารับราชการจะต้องกระทำพิธีนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดชีวิตการรับราชการ สำหรับธงชัยเฉลิมพลนั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ต่อมา เวลา 14.40 น. ช่วงเวลาก่อนเข้าสู่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลจะมีการฉายวีดิทัศน์ความยาว 30 นาที นำเสนอการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพบกผ่านจอภาพ LED 2 ส่วน ได้แก่ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการทหารบก โดยนำเสนอ 3 ประเด็น คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ความทันสมัยของยุทโธปกรณ์ และความเข้มแข็งของกำลังพล

อีกส่วนได้แก่ การปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกประกอบด้วยการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน จากนั้นกำลังพลสวนสนาม (กองผสม) จึงเข้าประจำหน้าปะรำพิธี เวลา 16.00 น. ผู้บัญชาการทหารบกออกจากห้องรับรองมายังลานพิธีเพื่อตรวจพลสวนสนาม กองผสมเชิญธงชัยเข้าสู่ปะรำพิธี เสร็จแล้วจึงกระทำพิธีสงฆ์และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณากล่าวนำปฏิญาณตน ให้โอวาทและอ่านสาส์นของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

X