3 ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ปรับ ‘วอร์คอิน’ เป็นลงทะเบียน On-site

3 ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ปรับ ‘วอร์คอิน’ เป็นลงทะเบียน On-site

นายกรัฐมนตรี เผยทางรัฐบาลมีแผนการกระจายวัคซีน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ระบบหมอพร้อม / 2.การลงทะเบียน ณ จุดบริการ หรือ On-site Registration / 3.การจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะ