ร้านเช่าหนังสือที่เคยรุ่งเรื่อง 40 ปีผ่านไป ก็เกิดความเปลี่ยน

ร้านเช่าหนังสือที่เคยรุ่งเรื่อง 40 ปีผ่านไป ก็เกิดความเปลี่ยน

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล บางกิจการที่มั่นคง รุ่งเรือง ในวันนี้เป็นอย่างไร มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง… เพราะทุกสรรพสิ่ง ตั้งอยู่ในโลกแห่งความไม่แน่นอน ตัวเราเองก็มิอาจบังคับให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างใจเราปรารถนาได้ เช่นอดีตร้านเช่าหนังสือของคุณลุง อิทธิเดช เรืองพานิชภิบาล ที่ร้านเปิดมากว่า 40 ปี จากร้านหนังสือเช่าที่มีลูกค้าประจำมากมายเดินเข้าเดินออกเช่าหนังสือ…