DSI ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ปราบปรามการค้ามนุษย์ในร้านคาราโอเกะ

DSI ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ปราบปรามการค้ามนุษย์ในร้านคาราโอเกะ

มีรายงานว่า พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะที่กำกับดูแลกองคดีการค้ามนุษย์ และพันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้…