รุ่งเรือง กรรมการบริหารพรรค ทษช. ยื่นหนังสือลาออกที่ กกต.

รุ่งเรือง กรรมการบริหารพรรค ทษช. ยื่นหนังสือลาออกที่ กกต.

รุ่งเรือง ทิพยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นหนังสือลาออก ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วันที่ 11 ก.พ. 2561 นายรุ่งเรือง ทิพยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือลาออก ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)…