เปลี่ยนขยะเป็นบุญ!! รีไซเคิลหลอดกาแฟใช้แล้วทำหมอนแจกผู้ป่วย

เปลี่ยนขยะเป็นบุญ!! รีไซเคิลหลอดกาแฟใช้แล้วทำหมอนแจกผู้ป่วย

เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เทศบาลเชียงใหม่ไอเดียเก๋ รีไซเคิลหลอดกาแฟใช้แล้วทำหมอนแจกผู้ป่วย เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 ที่ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่น ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เดินทางไปรับมอบหลอดกาแฟใช้แล้ว จากนางสาวนฤมล…