เกษตรกร-คนเลี้ยงสัตว์ในทิเบตรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มแตะ 34,655 บาท

เกษตรกร-คนเลี้ยงสัตว์ในทิเบตรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มแตะ 34,655 บาท

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่ารายได้ของประชากรแถบชนบทในเขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยปัจจัยหลักเกิดจากเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์ได้รับการจ้างงานมากขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น สำนักงานเกษตรและกิจการชนบทของทิเบตระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 ค่าเฉลี่ยรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริง (Disposable Income) ต่อหัวประชากรในชนบทของทิเบตอยู่ที่ 8,059 หยวน…