‘ประเสริฐ ณ นคร’ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 100 ปี

‘ประเสริฐ ณ นคร’ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 100 ปี

‘ประเสริฐ ณ นคร’ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา ในวัย 100 ปี  วันที่ 7 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์…