ราคาบ้านนิวซีแลนด์เริ่มตก หลังออกกฎห้ามต่างชาติซื้อ

ราคาบ้านนิวซีแลนด์เริ่มตก หลังออกกฎห้ามต่างชาติซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ในนิวซีแลนด์ที่เคยมีมูลค่าสูงมากแห่งหนึ่งในโลก เริ่มราคาตกลง หลังรัฐบาลห้ามชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของทางการนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เผยให้เห็นผลกระทบที่ชัดเจนจากกฎหมายใหม่ ที่ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นพำนักในนิวซีแลนด์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า ผู้ซื้อชาวต่างชาติเหล่านี้เป็นผู้บิดเบือนราคาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด ข้อมูลระบุว่า จำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายทั่วประเทศลดลงเฉลี่ยร้อยละ 13 ช่วงปลายปีที่แล้ว นายซาทิช แรนช์ฮอด…