การบริหารจัดการในภาวะ “วิกฤตการเมือง”

การบริหารจัดการในภาวะ “วิกฤตการเมือง”

การบริหารจัดการในภาวะ “วิกฤตการเมือง” จากเกิดวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากจะกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดแล้ว ยังได้ส่งผลต่อภาคธุรกิจอื่นๆอีกหลายแขนง ล่าสุด ดร.สหนนท์ ตั้งเบ็ญจสิริกุล บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด (ดีลอยท์…