เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวในรัฐยะไข่ ห้ามประชาชนออกจากบ้าน !!

เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวในรัฐยะไข่ ห้ามประชาชนออกจากบ้าน !!

เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวในรัฐยะไข่ ห้ามประชาชนออกจากบ้าน เวลา 21.00-05.00 น.  เป็นเวลา 2 เดือน หลังความขัดแย้งในพื้นที่ทวีความรุนแรง มีรายงานข่าวแจ้งว่า ทางการของเมียนมา ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศเคอร์ฟิว (curfew)…