พบรอยเลื่อนมีพลังแห่งใหม่ในไทย เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 เมื่อ 2 พันปีก่อน

พบรอยเลื่อนมีพลังแห่งใหม่ในไทย เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 เมื่อ 2 พันปีก่อน

นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า กรมทรัพยากรธรณี ค้นพบรอยเลื่อนมีพลังแห่งใหม่ “รอยเลื่อนเวียงแหง” นับเป็นรอยเลื่อนที่ 16 ของประเทศไทย ที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ บริเวณใกล้ชายแดนประเทศเมียนมา จากอำเภอเวียงแหงถึง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่…