เปิดยอดขาย Nissan Leaf The Best Seller ในกลุ่มรถ EV ของนอร์เวย์

เปิดยอดขาย Nissan Leaf The Best Seller ในกลุ่มรถ EV ของนอร์เวย์

ความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนอร์เวย์ และกลุ่มคนในประเทศแถบยุโรป ยังคงมีความแข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการเปิดเผยยอดขายปี 2018 ที่ผ่านมา Nissan Leaf คือรุ่นรถที่ได้ตำแหน่ง The Best Seller ไปครอง ปี 2018 ที่ผ่านมา Nissan Leaf…