ญี่ปุ่นทดสอบ ‘รถยนต์ไฟฟ้าบินได้’ ตั้งเป้าให้บริการในช่วงทศวรรษ 2030

ญี่ปุ่นทดสอบ ‘รถยนต์ไฟฟ้าบินได้’ ตั้งเป้าให้บริการในช่วงทศวรรษ 2030

“NEC” ยักษ์ใหญ่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น และ “Cartivator” สตาร์ทอัพซึ่ง “NEC” ให้การสนับสนุน ทดสอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบินได้รุ่นต้นแบบ โดยตั้งเป้าให้บริการแก่ผู้คนภายในช่วงทศวรรษ 2030 รถยนต์คันนี้มี 4 ใบพัด และถูกทดสอบในกรงขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย โดยมันสามารถบินกลางอากาศในความสูง…