เตือนระวัง กินยำไข่เค็ม เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

เตือนระวัง กินยำไข่เค็ม เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

โครงการอาหารปลอดภัย โดยศูนย์วิจัย และประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย ได้ออกมาเตือนประชาชนที่นิยมรับประหารอาหารจำพวกยำไข่เค็ม หลังจากปัจจุบันร้านต่าง ๆ นิยมใส่เมนูดังกล่าวเป็นรายการอาหารเด็ดในร้านว่า การรับประทานอาหารประเภทนี้ควรระมัดระวังเลือกร้านที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย เพราะหลังได้ทำการสุ่มตรวจเมนูชนิดดังกล่าวพบว่า มีการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลลา ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษอยู่มาก ซึ่งจากการตรวจสอบยำไข่แดงเค็ม 4 ตัวอย่าง…