งานวิจัยเผย!! อาหารทอด ส่งผลเสียต่อร่างกาย เพิ่มโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

งานวิจัยเผย!! อาหารทอด ส่งผลเสียต่อร่างกาย เพิ่มโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ได้มีงานวิจัยพบว่าคนที่รับประทาน อาหารทอด เป็นประจำทำให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากการศึกษาในครั้งนี้ได้เผยแพร่ใน BMJ ซึ่งพบว่าการรับประทานของทอดมีส่วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน นักวิจัยได้ทำแบบสอบถามจากผู้หญิงจำนวนกว่า 106,966 คน ช่วงอายุ 50-79 ปี และติดตามผลเป็นเวลาถึง 18 ปี…