มะระโอกินาว่า หรือ มะระขี้นกยักษ์ สรรพคุณทางยาเพียบ ต้องลอง!!

มะระโอกินาว่า หรือ มะระขี้นกยักษ์ สรรพคุณทางยาเพียบ ต้องลอง!!

คนญี่ปุ่น บนเกาะโอกินาว่า มีผู้คนมากมายอายุยืนเกิน 100 ปี ญี่ปุ่นจึงกลายเป็นประเทศที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก อายุเฉลี่ยผู้ชายประมาณ 85 ปี และผู้หญิง 92 ปี จึงทำให้ทั่วโลกสนใจว่าการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างไร มะระขี้นกยักษ์ หรือ…