รู้จัก หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทวีปยุโรปและเอเชีย

รู้จัก หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทวีปยุโรปและเอเชีย

หลักสูตรนานาชาติ นักเคมีควบวิศวกรเคมี ได้แลกเปลี่ยนความรู้เคมีอุตสาหกรรม ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย