“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่     นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยโรคนี้เกิดจากกรรมพันธุ์ พบได้ตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด มีสถิติการเกิดโรคในอัตราส่วน…