“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่     นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยโรคนี้เกิดจากกรรมพันธุ์ พบได้ตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด มีสถิติการเกิดโรคในอัตราส่วน…

Home / NEWS / “ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
“ Thai Cleft Care ” แอปฯเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

 

แอปพลิเคชัน , มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ปากแหว่งเพดานโหว่ , Thai Cleft Care
นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยโรคนี้เกิดจากกรรมพันธุ์ พบได้ตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิด มีสถิติการเกิดโรคในอัตราส่วน 1 ต่อ 500 หมายความว่า ในเด็ก 500 คน จะพบเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ 1 คน

โดยการรักษาโรคนี้ใช้เวลากว่า 20 ปี ผู้ป่วยต้องหมั่นพบแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ หากพลาดระยะการรักษาอาจทำให้การแก้ไขใบหน้าเป็นไปได้ยากขึ้น ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้จะช่วยเตือนความจำผู้ป่วยหรือผู้ปกครอง เมื่อใกล้ถึงระยะเวลาที่ต้องพบแพทย์

การทำงานของแอปพลิเคชันนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ผู้ป่วยหรือผู้ปกครองสามารถใส่ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด จากนั้นแพทย์ผู้รักษาจะใส่ข้อมูลประวัติการรักษา และการนัดหมายครั้งต่อไป

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันนี้ยังใส่ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ปกครองทุกขั้นตอนอย่างละเอียด  พร้อมระบุสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งมีทั้งหมด 8 แห่ง 6 จังหวัดทั่วประเทศ

นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดมาทดลองใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ป่วย ผู้ปกครอง และแพทย์ผู้รักษา

 

Created By ลลิตวดี ตั้งสิริตระกูล MONO 29

X