การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”ตอนที่ 24 : Contract Farming กับการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โรงไฟฟ้าชีวมวลจะสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นคือการทำ…

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

ตอนที่ 8 : โซลาร์ลอยน้ำคืออะไร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มีด้วยกัน 3 ระบบ นั่นก็คือ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์ลอยน้ำ ตอนนี้ถึงเวลามาทำความรู้จักโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) กันแล้ว…

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 1 : ประเทศไทยกับการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน แตกต่างกับพลังงานหมุนเวียนอย่างไร? แล้วประเทศไทยนำพลังงานเหล่านี้มาผลิตไฟฟ้าด้วยหรือไม่ มาค้นหาคำตอบไปด้วยกันในการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”  ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อม…