สั่งสอบด่วน ‘ครูบาอริยชาติ’ สวมมงกุฎทองหนัก 47 บาทเข้าพิธี ‘เถราภิเษก’

สั่งสอบด่วน ‘ครูบาอริยชาติ’ สวมมงกุฎทองหนัก 47 บาทเข้าพิธี ‘เถราภิเษก’

รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย สั่งสอบ ‘พระภาวนารัตนญาณ’ หรือ ‘ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต’ เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย หลังสวมใส่มงกุฏทองคำหนัก 47 บาทเข้ารับการประกอบพิธี ‘เถราภิเษกฯ’ ที่ประเทศเมียนมา วันที่ 23…