ความแตกต่างของ แพ้อาหาร กับ ภูมิแพ้อาหารแฝง

ความแตกต่างของ แพ้อาหาร กับ ภูมิแพ้อาหารแฝง

หากพูดถึงการแพ้อาหาร ส่วนใหญ่จะนึกถึงอาการมีผื่นคันขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาการดังกล่าวนี้เรียกว่าการแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน