‘FORGIVENESS’ มิตรภาพ ครอบครัว ความรัก การคืนดี – หักมุมอย่างเหนือความคาดหมาย

‘FORGIVENESS’ มิตรภาพ ครอบครัว ความรัก การคืนดี – หักมุมอย่างเหนือความคาดหมาย

หนึ่งในภาพยนตร์ประสบความสำเร็จสูงสุดของอิสราเอล FORGIVENESS’ (‘MECHILA’) มีการหักมุมอย่างเหนือความคาดหมายหลายต่อหลายครั้ง