พิพิธภัณฑ์ทหารใต้ทะเลในจอร์แดน

พิพิธภัณฑ์ทหารใต้ทะเลในจอร์แดน

เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมืองอะคาบา เมืองทางชายฝั่งของจอร์แดน สร้างพิพิธภัณฑ์ทหารใต้ทะเลแห่งแรกของประเทศ ด้วยการนำรถถัง, รถพยาบาล และเฮลิคอปเตอร์มาปล่อยให้จมลงสู่ใต้ท้องทะเล เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีส่วนรับผิดชอบในการส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมือง โดยหวังว่าพิพิธภัณฑ์ทหารใต้ทะเลจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทะเล ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้คนมาดำน้ำในพื้นที่มากขึ้น เครื่องจักรและยานพาหนะทางทหารทั้งหมด 19 คันถูกปล่อยจมลงใต้ทะเล หลังการวางแผนและกำหนดบริเวณที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระบวนการนี้เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลในพื้นที่ โดยยานพาหนะบางส่วนจมอยู่ที่ระดับความลึก…