เคลื่อนย้ายร่าง ‘พล.อ.เปรม’ ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เคลื่อนย้ายร่าง ‘พล.อ.เปรม’ ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

เจ้าหน้าที่เตรียมเคลื่อนศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อเช้าวันนี้ (27 พ.ค. 2562) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 90 เพื่อเตรียมเคลื่อนร่างพลเอกเปรม…

ประกาศ!  ไว้ทุกข์- ให้ลดธงครึ่งเสา  อาลัย พล.อ.เปรม

ประกาศ! ไว้ทุกข์- ให้ลดธงครึ่งเสา อาลัย พล.อ.เปรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรม โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกข์ 21 วันและให้ลดธงครึ่งเสา 7 วัน…