มีผลแล้ว! พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ล้วงข้อมูล

มีผลแล้ว! พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ล้วงข้อมูล

มีผลแล้ว! พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ เปิดช่องใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ล้วงข้อมูลบุคคลทุกอย่าง ไม่ผิดกฎหมาย วันที่ 16 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาต พ.ศ. 2562…