Audrea Bear ฝึกลมหายใจเพื่อรับพลังงาน แล้วกินแต่น้ำผักผลไม้ โดยไม่รู้สึกอยากอาหารอีกต่อไป

Audrea Bear ฝึกลมหายใจเพื่อรับพลังงาน แล้วกินแต่น้ำผักผลไม้ โดยไม่รู้สึกอยากอาหารอีกต่อไป

เธอได้ค้นพบวิธีที่เธอควบคุมอาหารและน้ำหนักได้ด้วยการเลือกอาหารเหลวเป็นหลัก หรือการใช้วิธี Breatharianism ซึ่งหลักการนี้เป็นความเชื่อที่เคยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อหลายปีก่อน