‘ฝนดาวตกควอดรานติดส์’ ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แรกรับทศวรรษใหม่

‘ฝนดาวตกควอดรานติดส์’ ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แรกรับทศวรรษใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมฝนดาวตกควอดรานติดส์ เริ่มต้นทศวรรษใหม่ 2020 คืนวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 02:30…