ฝนดาวตกควอดรานติดส์

‘ฝนดาวตกควอดรานติดส์’ ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แรกรับทศวรรษใหม่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมฝนดาวตกควอดรานติดส์ เริ่มต้นทศวรรษใหม่ 2020 คืนวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 02:30…

Home / NEWS / ‘ฝนดาวตกควอดรานติดส์’ ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แรกรับทศวรรษใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • ฝนดาวตกควอดรานติดส์ จะเกิดช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 12 มกราคม ของทุกปี
  • สำหรับปี 2563 มีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่ 3 มกราคม ถึงรุ่งเช้าวันที่ 4 มกราคม
  • สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมฝนดาวตกควอดรานติดส์ เริ่มต้นทศวรรษใหม่ 2020 คืนวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 02:30 น. เป็นต้นไป ถึงรุ่งเช้าวันที่ 4 มกราคม 2563 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
โอกาสดีไร้แสงจันทร์รบกวน สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทยในที่มืดสนิท

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า ปรากฏการณ์ฝนดาวตกควอดรานติดส์ จะเกิดช่วงระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 12 มกราคม ของทุกปี สำหรับปี 2563 มีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่ 3 มกราคม ถึงรุ่งเช้าวันที่ 4 มกราคม ช่วงที่เหมาะแก่การสังเกตการณ์ที่สุด คือ เวลาประมาณ 02:30 น. เป็นต้นไป ศูนย์กลางการกระจายอยู่ระหว่างกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มดาวมังกร  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้คาดมีอัตราการตกสูงสุดถึง 120 ดวงต่อชั่วโมง ประกอบกับคืนดังกล่าวไม่มีแสงจันทร์รบกวนจึงเหมาะแก่การสังเกตการณ์เป็นอย่างยิ่ง

X