Happy Nancy พาเปิดโลกรอยสัก อยากสัก ต้องเตรียมตัวอย่างไร มาฟัง!

Happy Nancy พาเปิดโลกรอยสัก อยากสัก ต้องเตรียมตัวอย่างไร มาฟัง!

มีสาวๆ จำนวนไม่น้อยที่สนใจและชื่นชอบในงานศิลปะที่ชื่อว่า “รอยสัก” และมีสาวๆ จำนวนไม่น้อยอีกเช่นกันที่อยากจะลองสัก สักครั้งหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวอย่างไรดี ด้วยความที่รอยสักมันจะต้องอยู่ติดตัวเราไปอีกนาน เพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านรีวิว ทำการบ้าน หาข้อมูลของร้านนั้นๆ มาอย่างละเอียดรอบคอบ วันนี้ Happy Nancy…