กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก เดินเท้าคัดค้านจัดทำผังเมืองผังเมืองอีอีซี

กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก เดินเท้าคัดค้านจัดทำผังเมืองผังเมืองอีอีซี

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 ที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออก จำนวน 50 คน เดินทางด้วยรถไฟจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มายังสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการพิจารณาหนังสือคัดค้านการจัดทำผังเมืองรวมฉบับใหม่ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก…