บุญรอดฯ สิงห์บุรี ออกรถพุ่มพวง นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน

บุญรอดฯ สิงห์บุรี ออกรถพุ่มพวง นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี หนึ่งในบริษัทฯ กลุ่ม บุญรอดบริวเวอรี่ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากแปลงเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ออกรถพุ่มพวงดูแลชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งนับเป็นนโยบายของบริษัทบุญรอดฯ ที่ให้โรงงานในเครือของบริษัทฯ ทุกพื้นที่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค…

‘กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ ยกระดับภาคการเกษตรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ

‘กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ ยกระดับภาคการเกษตรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ

จากคนที่ไม่มีพื้นฐานในด้านการเกษตรมาก่อน สู่การเป็นครูบัญชีอาสาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และมีจิตอาสาสามารถถ่ายทอดความรู้ บ่มเพาะองค์ความรู้ทางบัญชีจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้กับเกษตรกร โดยการใช้บัญชีเป็นแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตร และบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ นายประยงค์ บุญทอง ครูบัญชีอาสา ในจังหวัดอำนาจเจริญ เริ่มเข้ามาเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมสมัครเป็นครูบัญชีอาสาให้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2554 จนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการทำบัญชีอย่างจริงจัง สามารถแยกแยะรายรับรายจ่าย…